Somos un equipo dinámico, en constante evolución e reciclaxe, como estratexia para asumi-los retos que impón Internet como plataforma de tecnoloxías dispares.

O staff de Amarouk Studio está conformado por profesionais con experiencia nas diferentes áreas:

     Creación Gráfica.

     Deseño Gráfico.

     Ilustración.

     Enxeñería/Desenrolo de Software.

     Brainstorming.

     Control de Calidade.

     Comercial e Couching.

     Soporte e Servicio ó Cliente.Somos ante todo un equipo de espíritu xoven, emprendedor e creativo. O noso obxectivo é face-las cousas ben, disfrutar có que facemos e te-la mente sempre aberta.

Pensar que a nosa experiencia e traballo axudan a crear bos proxectos pra os nosos clientes anímanos a mellorarnos cada vez máis e máis.

Isto beneficia o cliente e en retorno a nós mesmos.
Os nosos profesionais son un dos valores máis importantes da empresa. Por elo consideramos que debemos coida-lo noso equipo como da propia compañía.

Cremos que a formación é parte indispensabeil na evolución de todo profesional.

De maneira que aplicamos procedementos de formación conforme ós distintos perfis do noso equipo có fin de ampliar horizontes en canto a coñecemento e a experiencia nas novas tecnoloxías así como en áreas técnico-artísticas.

O noso énfase na formación constante débese a que a consideramos imprescindibeil pra manter unha estricta planificación e control de calidade en tódolos proxectos nos que nos envolvemos.

Así que a calidade, o rigor técnico e a variedade dos nosos servizos son ó reflexo do esforzo e do nivel de preparación do noso equipo.


Amarouk Studio desenrolou unha forma de traballo na que o importante é a colaboración entre os distintos profesionais que forman a compañía e aqueles cós que a empresa asóciase estratéxicamente pra o desenrolo de proxectos.

Como complemento os nosos servizos colaboramos con profesionais freelance, e empresas que integran o producto final rematado.

Sempre colaboramos con equipos dinámicos, en constante evolución.

As áreas de colaboración das empresas e profesionales freelance cós que se asocia Amarouk Studio son entre outras:

     Deseño Gráfico.

     Ilustración.

     Producción e edición de video.

     Publicidade e Marketing.

     Enxeñería/Desenrolo de Software.

     Imprenta e imprenta dixital.

     Hosting.

     Housing.

     Control de Calidade.