Amarouk Studio, CGSI (Creación Gráfica & Solucións Informáticas), compañía creada a cabalo entre Barcelona e Vigo no 2001, naceu co obxectivo de ofrecer servizos de Identidade Corporativa, Deseño Gráfico e Ilustración. A nosa evolución vai paralela á de Internet e decidimos utilizar este medio para ofrecer solucións gráficas e técnicas lanzadas dende un espazo virtual.


Internet é o noso medio. A experiencia obtida nos proxectos desenrolados tanto individualmente como en equipo, demostra que é efectivo, rentabeil e funcional. Áse de adaptar a cada obxectivo empresarial e dedicarlle recursos para que sexa a ferramenta de comunicación perfecta dentro e fora da empresa.

Por iso, o noso propósito é facer que Internet sirva para rentabilizar e axilizar-los procesos informativos e comunicativos da empresa, por medio de solucións efectivas para o noso traballo, que mellorarán a su relación con seus proveedores; facendo que o retorno da inversión realizada sexa a curto prazo e supoña unha inversión útil, rentabeil e duradeira a longo prazo.


O mercado adopta a tecnoloxía de forma rápida pero con moita precaución xa que o retorno da inversión debe de ser ó principal factor a ter en conta.

Amarouk Studio desenrola solucións para empresas, entidades e organizacións que consideran Internet un medio de comunicación interno e externo, capaz de fortalecer as súas expectativas de expansión, comercialización e fidelización dos seus traballos, sencillamente e a coste reducido.