Amarouk Studio ofrece servizos integrais de consultoría, análise, desenrolo e xestión de solucións informáticas. Combinando as nosas solucións de xestión de coñecemento cóa de productos e servicios de empresas asociadas e colaboradoras adicadas a Tecnoloxía e Conectividade, Consultoría, Publicidade, Marketing Directo.

En definitiva: desenrolamos solucións informáticas adaptadas as súas necesidades; dende aplicacións para web a CRM personalizados.

Podemos ofrecerlle un conxunto de servizos integrados que se complementan entre sí, definíndose en base o proxecto a realizar.

A nosa búsqueda é a de ofrecerllela garantía de éxito, rentabilidade e perdurabilidade para os nosos traballos e os seus proxectos connosco.
Amarouk Studio foi inicialmente un estudo de Creatividade Gráfica. Por iso estamos habituados o desenrolo de Identidade Corporativa, cartelería, maquetación, packaging, deseño gráfico, animación, publicidade, e integralos cós soportes de comunicación da empresa. Así como a levalos a súa fase final na imprenta.

Integramos a Creatividade Gráfica con solucións tecnolóxicas, obtendo así un producto atractivo, sólido e funcional.


A tódolo anterior engadímoslle o feito de que os nosos creativos, ademáis de deseñadores, son ilustradores, formados de maneira autodidacta e en escola de cómic en Barcelona. Isto dota a todo o aspecto gráfico dos nosos desenrolos e productos dunha perspectiva diferente e única.


O resultado dunha bóa estratexia de fidelización mídese segundo a cantidade e a calidade da relación có cliente. O análise e desenrolo deste tipo de estratexias baséase nunha acción de Marketing Relacional eficaz. O estudo de accesos a unha Web, a súa navegabilidade e usabilidade, ou o tempo de visualización da mesma, son datos vitáis para unha explotación correcta da tecnolo;xía web.