Página de entrada a la web


MADUBA distribucións

Maduba é unha iniciativa pioneira no mundo que nace dunha falta de servicio atopada no mercado. Maduba está formada por un equipo de profesionáis altamente cualificados en continua evolución para coñecer-las últimas tecnoloxías aparecidas no sector, e distribuílas.

URL: www.maduba.com


Deseño completo do site, mantemento e actualización trimestral.

Ano de creación: 2006
Página de entrada a la web


AbogadosAsesores.net - Despacho Escobar Pereira

Despacho Abogados Asesores de Vigo. As súas áreas de traballo comprenden o Dereito Fiscal e Tributario, Dereito Mercantil, Contabilidade e Auditoría de Contas. Ofrecen asesoría profesional en Dereito Laboral, Penal, Civil e Administrativo.

URL: www.abogadosasesores.net


Deseño completo do site para ó Despacho Escobar-Pereira, mantemento e actualización trimestral.

Ano de creación: 2005
Entrada a la web


DemocraciaDirecta.net

Movemento intelectual activo cidadán para ó análise e a creación dunha alternativa ó sistema político actual.

Na actualidade, a páxina e a inciativa están dadas de baixa.


Deseño de páxina de entrada á web.

Ano de creación: 2005
Página de entrada a la web


BQ Consultores

BQ Consultores é unha compañía especializada en externalización de servizos. As súas accións céntranse na implementación de métodos de análise e reducción de gastos xenerais de explotación de negocio e na xestión de compra de suministros e servizos industriais.

URL: www.bqconsultores.net


Deseño completo do site para BQ Consultores, en dous idiomas: castelán e galego. Banner publicitario en Flash MX.

Ano de creación: 2005
Página de entrada a la web


Sociedade Filarmónica de Vigo

A Sociedade Filamónica de Vigo naceu no ano 1915 da mán de grandes amantes da música. A súa intención era a de organizar concertos e impulsar e desenrola-la música entre os seus concidadáns. Labor que hoxe en día manteñen cóa mesma enerxía, paixón e dedicación.

URL: www.filarmonicadevigo.com


Deseño completo do site da Sociedade Filamónica de Vigo. Actualización e mantemento trimestral.

Ano de creación: 2004


Página de entrada y Home de la webFrioteis, beta v.1

Frioteis S.L., empresa frigorista galega, naceu fai máis de dez anos coma resposta á necesidade dunha casa de armadores fortemente consolidada na actividade pesquera, para almacena-lo seu propio peixe.

Situada en Vigo, capital española da pesca, ofrece un entorno inmellorabeil pra facilita-lo desenrolo do comercio de mercancía conxelada. A súas instalacións, cunha capacidade aproximada de 6.000 toneladas posibilitan que a descarga e a expedición se realice nas máis óptimas condicións pra-la conservación do producto.

URL: www.frioteis.com


Deseño completo do site de FRIOTEIS, S.L. Animación de introducción en Flash MX. Desenrolado en tres idiomas: castellán, galego e inglés.

Ano de creación: 2004


Página de entrada a la webMaragall Edicions

Maragall Edicions adícase exclusivamente a edición, distribución e venda de obra gráfica orixinal.

Pertence a organización titular da Sala Parés e da Galería Trama, ambas de Barcelona. Canaliza cara ó mundo do grabado e a litografía a experiencia de ambas galerías. Ten unha sala de exposicións e venda na que se presentan as edicións propias e a obra de máis dun centenar de artistas procedente doutros editores, así como pezas especiais de grandes artistas.

Maragall Edicions colabora ademáis con profesionais do mundo da decoración; ten unha larga experiencia no mundo do agasallo da empresa.

URL: www.maragalledicions.com


Conceptualización e deseño. Integración de Código HTML con programación Javascript. Prepararación da web para á integración con base de dadas para a tenda online.

Ano de creación: 2001
Página de entrada a la web


Mondo Sonoro

Versión dixital da revista musical independente Mondosonoro. Portal de música nacido en 1997, con máis de 60.000 visitas mensuails e que posue más de 8.000 referencias, pra poder consultar todo aquilo da música que más gusta.

URL: www.mondosonoro.com


Integración de Código HTML. Maquetación e indentación de texto. Retoque fotográfico e deseño de logos.

Data de Colaboración: 2001
Página de entrada a la web


MSF

O Portal de Médicos Sen Fronteiras España, creado en 1998, conta con máis de 50.000 visitas mensuais. O gran volume de información almaceada e xestionada diariamente, ofrece cobertura e información a tódolos cooperantes de fala hispana e asociados, sendo un portal referente no mundo das ONG´s.

URL: www.msf.es


Integración de Código HTML. Maquetación de novas e indentación do texto das mesmas. Retoque fotográfico e deseño.

Web galardonada có 1er. Premio iBest 2001 Categoría "Acción social"

Data de Colaboración: 2001

Página de entrada a la web


SOGEM IBÉRICA S.A.(VM-ZINC)


VM ZINC é a marca internacional que engloba tódolos productos de zinc laminado elaborados e comercializados pola División de construcción do Grupo Umicore (Umicore VM ZINC). Hoxe en día cerca do 45% dos productos VM ZINC exportanse a máis de 35 países nos 5 continentes e prosigue o seu desenrolo internacional.

URL: www.vmzinc-es.com


Tratamento de imaxen para a web. Integración de Código HTML con programación de bases de dadas para unha revista dixital como complemento a web.

Data de Colaboración: 2001
Tamén durante o 2001 se colaborou no desenrolo e creación das segintes webs:


· Automatic Trans

· Bertelsmann Direct

· Bookstyle

· FCA Consulting

· Kalenda Swimwear

· Multiplo : X

· Pedro de La Rosa

· QdQ, seccion "Guías del Mundo"

· Sala Parés

· Tangara

· La Truka

· Costa i Associats

· Patronat Municipal de l´ Habitage

· XXL